Ułatwienia dostępu

Rejon Działania Powiat Jeleniogórski

Super User
Kategoria:

Miasto Szklarska Poręba:
– Przedszkole Samorządowe nr 1
– Przedszkole Samorządowe nr 2
– Szkoła Podstawowa nr 1
– Szkoła Podstawowa nr 5
– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego

Gmina Jeżów Sudecki:
– Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim
– Szkoła Podstawowa w Czernicy
– Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie

Gmina Podgórzyn:
– Przedszkole Publiczne w Podgórzynie
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie
– Szkoła Podstawowa w Ścięgnach
– Szkoła Podstawowa w Sosnówce
– Szkoła Podstawowa w Podgórzynie
– Gimnazjum Gminne w Sosnówce
– Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie

Gmina Stara Kamienica:
– Gimnazjum w Starej Kamienicy
– Szkoła Podstawowa w Kopańcu
– Przedszkole Gminne w Starej Kamienicy
– Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach

Miasto Piechowice:
– Publiczne Gimnazjum
– Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
– Szkoła Podstawowa nr 1
– Przedszkole Samorządowe nr 1
– Przedszkole Samorządowe nr 2

rejon