Ułatwienia dostępu

Konkursy

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć diagnozy i terapii logopedycznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację diagnozy i zajęć Integracji Sensorycznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację – diagnozy i terapii psychologicznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć diagnozy i terapii metodą EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć rehabilitacji ruchowej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

pobierz - ogłaszenie konkursu na realizację zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”