Ułatwienia dostępu

Zajęcia z profilaktyki uniwersalnej

W miesiącu w listopadzie i grudniu 2021 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie profilaktyk, specjalista ds. uzależnień , pracownik PPPP w Szklarskiej Porębie delegowany do obsługi MOW Pan Marcin Szczepaniak realizował wspólnie z młodzieżą zajęcia z profilaktyki uniwersalnej.

Program z zakresu profilaktyki uniwersalnej rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - „Unplugged”. Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 14-16 lat. Celami szczegółowymi to zmiana postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych. Nabycie przez uczestników umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

W pięciu godzinnych spotkaniach brało udział 12 wychowanków MOW.