Ułatwienia dostępu

KOLEJNE SPOTKANIE LOGOPEDÓW ZA NAMI ...

W czwartek 9 grudnia 2021 r. w bibliotece Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyło się kolejne z cyklu spotkanie logopedów placówek współpracujących z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Spotkanie poprowadziła neurologopeda Alicja Figielska.

W pierwszej części mieliśmy możliwość wysłuchać ciekawej prelekcji poprowadzonej przez Panią Barbarę Rdzanek- kierownika biblioteki. Prelekcja tematyką odnosiła się do internetowej strony biblioteki, możliwości poruszania się po tej stronie, a także wyszukiwania interesujących nas tam pozycji książek po tytułach lub po określonej tematyce. Logopedzi mogli też posłuchać recenzji nowości logopedycznych, które pojawiły się w bibliotece w tym i zeszłym roku kalendarzowym. Krótkie i praktyczne informacje o wybranych pozycjach logopedycznych na potrzeby spotkania sporządziła pani Jolanta Krudys.

W drugiej części spotkania zaproszony gość - pedagog PPPP w Szklarskiej Porębie Pani Renata Polikowska zaprezentowała i opisała wybrane narzędzia diagnostyczne, które mogłyby pomóc w ocenie umiejętności i stopnia rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, a także wczesnoszkolnym. Uczestnicy spotkanie mieli możliwość dyskusji a także zadawania pytań dotyczących przedstawionych arkuszy badań.

W końcowej części wszyscy zebrani specjaliści mogli zapoznać się z prezentowanymi nowościami logopedycznymi, a także omówić i przedstawić inne ciekawe i praktyczne w pracy logopedy pomoce.

Wszystkim obecnym Panią serdecznie dziękujemy za przybycie i Zaangażowanie.

Specjalne podziękowania dla Pani Barbary Rdzanek kierownika biblioteki DODN filia w Jeleniej Gorze za efektywną współpracę podczas cyklicznych spotkań logopedów organizowanych
wspólnie z Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, za rzetelnie przekazaną wiedzę dotyczącą fachowej i aktualnej literatury z zakresu logopedii, a także za gościność i serdeczną atmosferę podczas wspólnych spotkań ...

składają
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz
wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys

Podziękowania dla Pani Basi