Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Waszych dzieci i pracowników Poradni, przygotowaliśmy Zasady przyjmowania klientów na czas występowania pandemii COVID-19:

 1. przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzane przez zdrowego rodzica - opiekuna. Dzieci z katarem, kaszlem, gorączką pozostają w domu.
 2. dzieci od 4 roku życia, przychodząc do poradni, zaopatrzone są w maseczki, posiadają własne kredki, ołówki, długopisy, nożyczki, temperówki itp.
 3. na terenie poradni może przebywać tylko jedna osoba dorosła, towarzysząca dziecku, również zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki jednorazowe,
 4. na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po odbyciu rozmow z sekretariatem i wypełnieniu ankiety dotyczącej ryzyka kontaktu z chorymi, bądź przebywającymi na kwarantannie,
 5. wywiad z rodzicem oraz omówienie badań odbywać się będzie drogą mailową, telefoniczną lub na SKYPE, przed i po badaniu,
 6. Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję,
 7. po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce, założyć rękawiczki jednorazowe. Dezynfekcja dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dozownik umieszczony jest przy drzwiach wejściowych,
 8. w pomieszczeniach placówki należy zachować odpowiednią odległość, tj minimum 1,5m. W sekretariacie mogą przebywać tylko 2 osoby,
 9. pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klamek, wyłączników, uchwytów krzeseł, blatów oraz innych używanych sprzętów w pomieszczeniach w godzinach: 1000; 1200 i 1400,
 10. badanie będzie miało prawdopodobnie przebieg wybiórczy z uwagi na ograniczenia percepcyjne uczestniczącego dziecka i samego diagnosty. Będzie ściśle celowane na zgłoszony problem.
 11. Prosimy aby rodzic/opiekun przygotował dziecko do nietypowych warunków badania ( wskazówki poniżej ):

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA BADANIE W CZASIE PANDEMII

d

 1. Warto systematycznie wdrażać dziecko do praktykowania zasad epidemiologicznych.
 2. Dziecko to obserwator i naśladowca. Jeśli osoby dorosłe respektują zasady epidemiologiczne, takie jak: częste mycie rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy, unikanie zgromadzeń, zachowanie dystansu wobec osób spoza rodziny, to dziecko uzna je za ważne i również będzie je stosowało.
 3. Przyjazną formą oswajania dziecka może być rysowanie/malowanie postaci w maseczkach lub zabawy dotyczące bezpiecznych zachowań podczas pobytu poza domem, symulowanie realnych zachowań.
 4. Należy uprzedzić dziecko o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas badania oraz, że osoba badająca również będzie nosić maseczkę, rękawiczki, przyłbicę.

 Prosimy o bezwględne przestrzeganie procedur, służących bezpieczeństwu nas wszystkich Dziękujemy za wyrozumiałą współpracę. Życzymy zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Z pozdrowieniami Dyrektor Poradni wraz z Zespołem