Ułatwienia dostępu

Gratulujemy SUPE®ODZICOM!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz kolejny w naszej Poradni odbyło się święto „SUPE®ODZIC”.  Jak co roku podczas tej uroczystości uhonorowani zostali Rodzice, którzy wspaniale wspierali swoje dzieci w pokonywaniu trudności. Rodzicom wręczono pamiątkowe medale i certyfikaty otrzymania tytułu „SUPE®ODZIC”.
W uroczystości brali udział przedstawiciele władz samorządowych. Galę uświetnił występ artystyczny (gitara i śpiew) uczennicy Gimnazjum Katolickiego Joanny Krudys.