BRAWO SUPE®ODZICE!

Już po raz piąty, w naszej Poradni odbyło się bardzo ważne  święto -" SUPE®ODZIC". Święto to jest uhonorowaniem mozolnego wysiłku Rodziców, którzy wspaniale wspierają swoje dzieci w pokonywaniu trudności.  W tym roku tytuł otrzymało 11 osób.
Przy dźwiękach fanfar Dyrektor Poradni Alicja Łukaszkiewicz wręczyła Rodzicom pamiątkowe medale i certyfikaty otrzymania honorowego tytułu .W uroczystości brał udział burmistrz Szklarskiej Poręby - Mirosław Graf.
Galę uświetnił śpiew i gra na gitarze Joanny Krudys, uczennicy II LO w Jeleniej Górze.
Po części oficjalnej była tez chwila na miłą rozmowy przy smacznym poczęstunku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wakacje 2017

images

Na czas wakacji życzymy wszystkim naszym maluchom, przedszkolakom, uczniom,  ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom  słonecznego, bezpiecznego i zasłużonego wypoczynku  letniego.

Pracownicy Publicznej Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej w Szklarskiej Porębie

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie zaprasza logopedów naszych placówek, na SPOTKANIE LOGOPEDÓW, które odbędzie się dnia 10.05.2017r (środa) o godz. 16.00 w naszej siedzibie przy ul. Górnej 29 (budynek D)

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz
wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys

Uchwała Nr 142/426/17

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie - więcej

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

mediacje (1)Dzięki przychylności i zaangażowaniu  pani dyrektor i grona pedagogicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy pracownicy  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Szklarskiej Porębie rozpoczęli   w roku szkolnym 2016/17 realizację pilotażowego  programu mediacji rówieśniczych.
Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wśród młodzieży  oraz wykształcenie konstruktywnych form rozwiązywania konfliktów  .

Spotkanie Logopedów

logopedaW dniu 25 stycznia 2017 roku w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Górnej 29, odbyło się kolejne spotkanie logopedów. Zaproszeni zostali pracownicy placówek z terenu naszej poradni.
Uczestników spotkania przywitała jedna z logopedek PPPP w Szklarskiej Porębie – mgr Jolanta Krudys. Wszystkie Panie obecne poproszono o przedstawienie się i krótką charakterystykę miejsca swojej pracy.