Spotkanie z Pedagogami szkolnymi

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi w dniu 22.02.2019 roku Kolejne spotkanie z Pedagogami szkolnymi odbyło się w Szkole Podstawowej im. w Starej Kamienicy. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor - Pani Wiesławie Storta-Respondek za życzliwe przyjęcie wszystkich obecnych, za oprowadzenie po szkole i za przedstawienie wizji szkoły na najbliższe lata. Dziękujemy też Pedagogowi szkolnemu - Pani Małgorzacie Nowak za zorganizowanie tego spotkania i zapewnienie optymalnych warunków dla dobrego klimatu spotkania. Tematem spotkania było omówienie aktualnych Rozporządzeń MEN i warunków, koniecznych do spełnienia, by na zespole orzekającym w Poradni wydane zostało orzeczenie.

Spotkanie prowadziły:
Beata Zielińska i Maria Leszczawska. Pedagog - Renata Polikowska

uzupełniła informacje dotyczące wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu.Podobnie jak i w poprzednim spotkaniu uczestniczący Pedagodzy uczestniczyli w dyskusji wokół przepisów, pytali o szczegóły dotyczące konkretnych sytuacji. Bardzo dziękujemy za aktywny udział.

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi w dniu 15.11.2018 roku .W listopadzie 2018 roku w naszej Poradni odbyło się spotkanie z Pedagogami szkolnymi z rejonu Poradni. Tematem było omówienie przepisów i Rozporządzeń MEN związanych z wydawaniem opinii po badaniach diagnostycznych. Zebranych powitała Dyrektor Poradni - Pani Alicja Łukaszkiewicz. Prowadzący spotkanie: Dorota Gałuza, Beata Zielińska i Maria Leszczawska.Zaproszeni Pedagodzy byli bardzo aktywni, zadawali nurtujące ich pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami. Dziękujemy za otwartą i pełną zainteresowania postawę naszych gości.

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie zaprasza logopedów naszych placówek, na SPOTKANIE LOGOPEDÓW,

które odbędzie się  dnia 04.10.2017r (środa) o godz. 16.00 w naszej siedzibie przy ul. Górnej 29 (budynek D)

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Alicja Łukaszkiewicz wraz z zespołem logopedów: Alicja Figielska i Jolanta Krudys

PREZENTACJA "DOBRA ADAPTACJA"

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z placówkami zrealizowany został cykl spotkań z wychowawcami i wychowankami ZSOiMS im. J. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.  Zajęcia odbyły się w III i IV 2017 roku w cyklu trzech spotkań warsztatowych i konsultacji na terenie internatu.
Pomysł objęcia warsztatami podopiecznych internatu powstał w szkole z inicjatywy pedagoga i miał na celu objęcie zajęciami mieszkających w internacie uczniów szkoły. Celem zajęć było ustalenie zasad sprzyjających dobrej, płynnej adaptacji uczniów do  życia w internacie i okoliczności wspierających podopiecznych w warunkach życia z dala od domu rodzinnego.
Odpowiadając na zapotrzebowanie placówki Poradnia zrealizowała zajęcia, których efekt zawiera  poniższa prezentacja. Jest ona opracowaniem materiałów, jakie powstały podczas pracy z wychowawcami i uczniami. Stanowi usystematyzowany zbiór spostrzeżeń, obserwacji, wniosków i rekomendacji wszystkich uczestników.     

Realizatorzy :
Zajęcia i konsultacje przeprowadziła psycholog Poradni – Dorota Gałuza
Opracowanie merytoryczne i graficzne – Dorota Gałuza
Techniczne przygotowanie prezentacji – psycholog Poradni Łukasz Szymański

Wszystkim , którzy przyczynili się do zrealizowania zajęć oraz którzy wzięli w nich udział – serdecznie dziękujemy.

Pobierz

BRAWO SUPE®ODZICE!

Już po raz piąty, w naszej Poradni odbyło się bardzo ważne  święto -" SUPE®ODZIC". Święto to jest uhonorowaniem mozolnego wysiłku Rodziców, którzy wspaniale wspierają swoje dzieci w pokonywaniu trudności.  W tym roku tytuł otrzymało 11 osób.
Przy dźwiękach fanfar Dyrektor Poradni Alicja Łukaszkiewicz wręczyła Rodzicom pamiątkowe medale i certyfikaty otrzymania honorowego tytułu .W uroczystości brał udział burmistrz Szklarskiej Poręby - Mirosław Graf.
Galę uświetnił śpiew i gra na gitarze Joanny Krudys, uczennicy II LO w Jeleniej Górze.
Po części oficjalnej była tez chwila na miłą rozmowy przy smacznym poczęstunku.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wakacje 2017

images

Na czas wakacji życzymy wszystkim naszym maluchom, przedszkolakom, uczniom,  ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom  słonecznego, bezpiecznego i zasłużonego wypoczynku  letniego.

Pracownicy Publicznej Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej w Szklarskiej Porębie