PRACOWNICY

Super User
Kategoria:

Dyrektor - Alicja Łukaszkiewicz
Sekretariat - Dorota Raczyńska

Logopedzi:

 • Alicja Figielska   (mgr filologii polskiej, logopeda, neurologopeda kliniczny ze wczesną interwencją logopedyczną, oligofrenopedagog, certyfikat I stopnia MAKATON, Terapia ręki I i II stopnia);
 • Jolanta Krudys   (mgr pedagogiki nauczania początkowego, logopeda);

Pedagodzy:

 • Maria Leszczawska  (mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, specjalista terapii pedagogicznej i psychologicznego wspomagania rozwoju  dzieci i młodzieży z trudnościami,  kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona; terapia metodą Warnkego i RehaCom, neuroterapeuta w zakresie EEG Biofeedback);
 • Alicja Łukaszkiewicz  (mgr pedagogiki – resocjalizacji, interwent kryzysowy, psychoterapeuta, profilaktyk);
 • Karolina Sokołowska – Zieja  (mgr pedagogiki, resocjalizacji i poradnictwa,  specjalista od wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka);
 • Renata Polikowska  (mgr resocjalizacji i poradnictwa, kinezjologia edukacyjna, specjalista Wczesnego Wieloaspektowego Wspierania Rozwoju Dziecka; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa); 
 • Marcin Szczepaniak  (mgr resocjalizacji z profilaktyką społeczną , studia podyplomowe  - socjoterapia i profilaktyka zaburzeń w zachowaniu, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uprawnienia do prowadzenia programu  korekcyjno-edukacyjnego dla osób używających przemocy w rodzinie, specjalista psychoterapii uzależnień ,certyfikat – prowadzenie interwencji kryzysowej ,studium  mediacji, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach);

Psycholodzy:

 • Dorota Gałuza  (mgr psychologii, interwent kryzysowy);
 • Patrycja Sztandera  (mgr  psychologii ze specjalnością kliniczną, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, edukator rodzinny w zakresie „Programu Wzmacniania Rodziny 10 -14 ”, certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej- „ Brain Gym®”)
 • Beata Zielińska  (mgr psychologii , NLP Neuroedukacja , Terapia Gestalt, Terapia Poznawczo-Behawioralna);
 • Łukasz Szymański  (mgr psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie kształcenia na Wrocławskim Instytucie Psychoterapii); 

Doradca zawodowy

 • Krystyna Szychowska  (mgr ekonomii, specjalista doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej);

Lekarz

 • lek. Bogusław Zasępa – psychiatra