PRACOWNICY

Super User
Kategoria:

Dyrektor - Alicja Łukaszkiewicz
Sekretariat - Dorota Raczyńska

Logopedzi:

 • Alicja Figielska   (mgr filologii polskiej, logopeda, neurologopeda kliniczny ze wczesną interwencją logopedyczną, oligofrenopedagog, certyfikat I stopnia MAKATON, Terapia ręki I i II stopnia);
 • Jolanta Krudys   (mgr pedagogiki nauczania początkowego, logopeda);

Pedagodzy:

 • Maria Leszczawska  (mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, specjalista terapii pedagogicznej i psychologicznego wspomagania rozwoju  dzieci i młodzieży z trudnościami,  kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona; terapia metodą Warnkego i RehaCom, neuroterapeuta w zakresie EEG Biofeedback);
 • Alicja Łukaszkiewicz  (mgr pedagogiki – resocjalizacji, interwent kryzysowy, psychoterapeuta, profilaktyk);
 • Karolina Sokołowska – Zieja  (mgr pedagogiki, resocjalizacji i poradnictwa,  specjalista od wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka);
 • Renata Polikowska  (mgr resocjalizacji i poradnictwa, kinezjologia edukacyjna, specjalista Wczesnego Wieloaspektowego Wspierania Rozwoju Dziecka; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa); 
 • Marcin Szczepaniak  (mgr resocjalizacji z profilaktyką społeczną , studia podyplomowe - socjoterapia – terapia i profilaktyka zaburzeń w zachowaniu, studia podyplomowe - terapeuta rodzinny – poradnictwo rodzinne , pomoc psychologiczno – pedagogiczna - profilaktyka i terapia systemów rodzinnych, mediator rodzinny, trener umiejętności społecznych i treningu kontroli złości, terapeuta uzależnień, realizator rekomendowanych programów profilaktycznych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom tj. Program Unplugged , Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Fred Gos Net i Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych, praktyk terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, realizator programu Kids' Skills Dam Radę, interwent kryzysowy);

Psycholodzy:

 • Magdalena Jasińska - mgr psychologii , psychoterapeuta orientacji psychodynamicznej
 • Patrycja Sztandera  (mgr  psychologii ze specjalnością kliniczną, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, edukator rodzinny w zakresie „Programu Wzmacniania Rodziny 10 -14 ”, certyfikowany terapeuta kinezjologii edukacyjnej- „ Brain Gym®”)
 • Beata Zielińska  (mgr psychologii , NLP Neuroedukacja , Terapia Gestalt, Terapia Poznawczo-Behawioralna);
 • Renata Ostrowska – Stopczyńska - psychiatra

Doradca zawodowy

 • Krystyna Szychowska  (mgr ekonomii, specjalista doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej);

Główny Księgowy

 • Iwona Kowalska - główna księgowa