Druki do pobrania

Super User
Kategoria:

    Wniosek o dokonanie diagnozy dziecka w Poradni do wypełnienia przez nauczyciela - pobierz
    Wniosek o dokonanie diagnozy trudności dyslektycznych dziecka w Poradni do wypełnienia przez nauczyciela - pobierz
    Zaświadczenie lekarskie w sprawie nauczania indywidualnego, specjalnego, przyznania programu WWRD - pobierz
    Wniosek rodzica o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie - pobierz
    Wniosek osoby pełnoletniej o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie - pobierz
    Wniosek rodzica do Zespołu Orzekającego w sprawie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego - pobierz
    Wniosek o wydanie wczesnego wspomagania rozwoju - pobierz