Druki do pobrania

Super User
Kategoria:

    Wniosek o dokonanie diagnozy dziecka w Poradni do wypełnienia przez nauczyciela - pobierz
    Wniosek o dokonanie diagnozy trudności dyslektycznych dziecka w Poradni do wypełnienia przez nauczyciela - pobierz
    Zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - pobierz
    Zaświadczenie lekarskie do nauczania specjalnego lun zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - pobierz
    Zaświadczennie lekarskie do opinii o wczesnym wspomaganiu - pobierz
    Wniosek rodzica o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie - pobierz
    Wniosek osoby pełnoletniej o wydanie opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie - pobierz
    Wniosek o wydanie orzeczenia - pobierz