Spotkanie logopedów

Dnia 9 października 2019r. w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie dla logopedów ph.: ,, Przegląd najciekawszych pomocy logopedycznych”, które poprowadziły logopedzi z naszej Poradni p. Alicja Figielska i Jolanta Krudys. Zaprezentowały one najbardziej przydatne w pracy logopedy pomoce dydaktyczne, w tym również wybrane programy komputerowe do pracy z dziećmi z zaburzoną artykulacją, z opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, a także narzędzia diagnostyczne do przesiewowego badania słuchu, wzroku i mowy. Osobno przedstawiony został temat narzędzi terapeutycznych we wczesnym wspomaganiu rozwoju do pracy z dziećmi z wydaniami opiniami.
Po tej części spotkania zaproszone Panie miały możliwość zadania pytań dotyczących pracy logopedy, a także przedyskutowania na forum nurtujących je problemów czy wątpliwości celem wymiany własnych doświadczeń.
Wspólnie ustalono, że kolejne spotkanie logopedów odbędzie się na terenie gminy Stara Kamienica , w Szkole Podstawowej w Kopańcu. Przybyłym Paniom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu i za zaproszenie do swoich placówek.