Spotkanie z Pedagogami szkolnymi

Spotkanie z Pedagogami szkolnymi w dniu 22.02.2019 roku Kolejne spotkanie z Pedagogami szkolnymi odbyło się w Szkole Podstawowej im. w Starej Kamienicy. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor - Pani Wiesławie Storta-Respondek za życzliwe przyjęcie wszystkich obecnych, za oprowadzenie po szkole i za przedstawienie wizji szkoły na najbliższe lata. Dziękujemy też Pedagogowi szkolnemu - Pani Małgorzacie Nowak za zorganizowanie tego spotkania i zapewnienie optymalnych warunków dla dobrego klimatu spotkania. Tematem spotkania było omówienie aktualnych Rozporządzeń MEN i warunków, koniecznych do spełnienia, by na zespole orzekającym w Poradni wydane zostało orzeczenie.

Spotkanie prowadziły:
Beata Zielińska i Maria Leszczawska. Pedagog - Renata Polikowska

uzupełniła informacje dotyczące wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu.Podobnie jak i w poprzednim spotkaniu uczestniczący Pedagodzy uczestniczyli w dyskusji wokół przepisów, pytali o szczegóły dotyczące konkretnych sytuacji. Bardzo dziękujemy za aktywny udział.