Spotkanie Logopedów

logopedaW dniu 25 stycznia 2017 roku w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Górnej 29, odbyło się kolejne spotkanie logopedów. Zaproszeni zostali pracownicy placówek z terenu naszej poradni.
Uczestników spotkania przywitała jedna z logopedek PPPP w Szklarskiej Porębie – mgr Jolanta Krudys. Wszystkie Panie obecne poproszono o przedstawienie się i krótką charakterystykę miejsca swojej pracy.

 

Następnie głos zabrała mgr Alicja Figielska – logopeda PPPP w Szklarskiej Porębie, wprowadzając uczestników do tematyki dzisiejszego spotkania i przedstawiając krótko specyfikę pracy logopedy w poradni.

Charakter tego zjazdu przybrał formę spotkania samokształcącego. Omawiane były na nim trudne przypadki terapii logopedycznej, które powinny być konsultowane w gronie innych logopedów. Panie, które pracują krótko w zawodzie logopedy przedstawiły anonimowych pacjentów i wyraziły swoje obawy w kwestii konkretnej terapii. Podjęto dyskusję na temat skuteczności wszystkich znanych metod leczenia wskazanych zaburzeń mowy.
W końcowej fazie zebrania dokonano podsumowania najważniejszych zagadnień i ustaleń, które wspólnie udało się wypracować podczas spotkania. Gospodarze – kadra poradni – podziękowały wszystkim zgromadzonym paniom za przybycie i owocną dyskusję, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie, jeszcze przed wakacjami.
W imieniu poradni dziękujemy wszystkim przybyłym Paniom, oczywiście zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
ZESPÓŁ PPPP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE