Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zatrudni psychologa.

Wymiar czasu pracy:
1 etat (20 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem i młodzieżą )

Miejsce wykonywania pracy:
Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

Przewidywany termin zatrudnienia:
15 luty 2021 r. – 31 grudzień 2021 r. – z możliwością przedłużenia .

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2. Przygotowanie pedagogiczne –ukończony kurs pedagogiczny.
3. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania
publicznych poradni psychologiczno –pedagogicznych.
2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office –Word, PowerPoint.
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.
4. Posiadanie certyfikatu bądź rozpoczęcie nauki w zakresie psychoterapii.

Umiejętności zawodowe:
1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Umiejętność prowadzenia psychoterapii.

Podstawowe obowiązki:
1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu działania poradni , w szczególności opieka nad wychowankami MOW w Szklarskiej Porębie (udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej).
2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
4. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
5. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o
ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z
dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy do dnia
12 lutego 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie , ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba .

Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowa-dzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE ,OPIEKUNOWIE, PEDAGODZY I NAUCZYCIELE

Biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczno-emocjonalną dzieci i młodzieży w okresie od 4.I.2021 do 23.I.2021r wznowiliśmy dyżury na skeypie pracowników merytorycznych poradni, którzy pozostają w tym czasie do Państwa dyspozycji.
Jeśli pojawią się sytuacje trudne, niepokojące Państwa związane z dziećmi bądź rodziną proszę o kontakt z następującymi osobami:

Dorota Gałuza – psycholog - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży od kl.IV do szkoły średniej – prowadzi porady i pomoc psychologiczną dla rodzin - 5.I , 12.I i 19.I – wtorki godz. od 9 do 14.
Skype: D. Gałuza
Alicja Figielska – pedagog specjalny , neurologopedia – specjalista wczesnego wspomagania – praca z dziećmi i z zaburzeniami w obszarze mowy – 13.I , 20.I – środy godz. od 12 do 17
Skype: Alicja Figielska
Renata Polikowska – pedagogo –specjalista wczesnego wspomagania – wsparcie , praca z dziećmi od urodzenia do kl.III. Prowadzi porady i wsparcie dla rodziców , opiekunów – wtorki 5.I , 12.I , 19.I godz. od 9 do 14 .
Skype: Renata Polikowska
Marcin Szczepaniak – pedagog, terapeuta uzależnień, doradca rodzinny – prowadzi wsparcie psychologiczne, terapie uzależnień dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Pracuje z rodzinami , nauczycielami , pedagogami – środa 13.I, 20.I godz. od 16 do 20
Skype: Marcin Szczepaniak 84
Maria Leszczawska – pedagog- specjalista neurodydaktyki – prowadzi wsparcie w zakresie trudności edukacyjnych, społecznych dla dzieci i młodzieży od kl.Iv do szkoły średniej . Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców, opiekunów – poniedziałki 4.I , 11.I , 18.I godz. 14 – 19.
Patrycja Sztandera – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi pracę z dziećmi od urodzenia do kl.III. Prowadzi konsultację , pomoc psychologiczną dla rodziców i opiekunów – soboty 9.I , 16.I. 23.I godz. od 11 do 14.
Skype: ped PPPP
Karolina Sokołowska-Zieja pedagogo –specjalista wczesnego wspomagania – wsparcie , praca z dziećmi od urodzenia do kl.III. Prowadzi porady i wsparcie dla rodziców , opiekunów – wtorki 12.I , 19.I godz. od 13 do 18 .
Skype: Karolina Sokołowska-Zieja
Alicja Łukaszkiewicz –– dyrektor poradni – pedagog , specjalista pracy z rodziną oraz w zakresie pracy z rodziną. Prowadzi konsultacje , porady , wsparcie , psychologiczne dla młodzieży rodziców i opiekunów – środa 13.I , 20.I godz. od 9 do 20.
Skype: Alicja Łukaszkiewicz
Czas ten przeznaczamy jest również na kontakty z pedagogami szkolnymi i nauczycielami. Można również umawiać się ze wszystkimi specjalistami z poradni wykonując telefon 757172467 i umawiając termin wizyty codziennie od godz. 9 do 14 .

Pozdrawiamy Serdecznie życząc Państwu i Sobie spokojnego zdrowego , zasobnego w szczęśliwe chwile Nowego 2021 Roku.
W imieniu pracowników PPPP w Szklarskiej Porębie dyrektor Alicja Łukaszkiewicz.

 

 

 

 

"Spotkanie logopedów - 22.10.2020r. "

Witam!

Mam przyjemność w imieniu swoim i pani Joli Krudys - logopedów poradni w Szklarskiej Porębie, zaprosić na kolejne spotkanie w ramach naszej sieci logopedów pracujących w placówkach pozostających pod opieką Poradni w Szklarskiej Porębie, które odbędzie się w dniu 22 października o godz. 16.00. Tym razem przez wzgląd na zagrożenie związane z pandemią spotkanie odbędzie się zdalnie- online za pośrednictwem komunikatora Skype.

Spotkanie podzielimy na dwie części:
1. Zaprezentowanie nowych, ciekawych publikacji logopedycznych będących w zasobach Jeleniogórskiej Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, z gościnnym udziałem Pani Barbary Rdzanek - kierownika biblioteki.
2. Zdalna praca logopedy w dobie pandemii - wymiana doświadczeń.

Jeśli nie posiadają Panie jeszcze konta na skype to można śmiało je założyć, jest to proste, szybkie i darmowe. Następnie proszę odnaleźć mnie po loginie lub adresie e-mail:

Alicja Figielska:
login: alicja.klosowicz
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACA ZDALNA W NASZEJ PORADNI - PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

Kochani Rodzice,

Niełatwy czas nastał i dla nas i dla Was, myśląc o czasie izolacji, pracy zdalnej, zdalnej nauki i wszelkich innych domowych obowiązków. Pomimo tego , znajdujecie przestrzeń dla nas, pracowników poradni. Nie chcąc utracić wypracowanych efektów i postępów w terapii stacjonarnej prowadzonej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w standardowej terapii pedagogicznej czy logopedycznej , kontynuujemy naszą pracę zdalnie, jednak bez pomocy Was - rodziców, projekt ten nie miałby szans powodzenia.
DZIĘKUJEMY WAM ….
…że kontaktujecie się z nami na skypie , czy innych komunikatorach w godzinach naszych dyżurów i nie tylko ;
… że dzielnie odbieracie nasze telefony, że sami dzwonicie do nas w różnych sprawach, gdy macie trudności z czymś, gdy chcecie dopytać, macie wątpliwości ;
… że odbieracie nasze e-maile, smsy w których wysyłamy Wam wskazówki do pracy z Waszymi dziećmi w domu, ćwiczenia, karty pracy, a także zabawy ogólnorozwojowe by umilić Wam również wspólny czas ;
…. że pracujecie ze swoimi dziećmi, podążacie za naszymi wskazaniami lub sami w sposób kreatywny i terapeutyczny organizujecie im domową przestrzeń;
…że wysyłacie nam zdjęcia wykonanych prac i filmy z udziałem naszych i Waszych dzieciaczków podczas ćwiczeń, czy codziennych czynności, czy nowych umiejętności które zdobyły;
…. że zaglądacie na naszą stronę internetową, na której na bieżąco staramy się Wam umieszczać ważne informację dotyczące pracy zdalnej i stacjonarnej poradni, piszemy o tym jak radzić sobie w czasie izolacji, jak przygotować się do badania w poradni w czasie pandemii, gdzie umieszczamy ciekawe artykuły jako bazę pomysłów i propozycji na wspólne zabawy z dziećmi;

Praca zdalna jest najbezpieczniejszą formą terapii w czasie pandemii. Jest to trudna forma dla wszystkich uczestników. Wymaga dużego skupienia i precyzyjnego współdziałania od dziecka i rodzica. Jesteśmy ogromnie wdzięczne rodzicom za ich punktualność, systematyczność i wspaniałą, owocną współpracę.

ZESPÓŁ WWRD

Szanowni Państwo

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Waszych dzieci i pracowników Poradni, przygotowaliśmy Zasady przyjmowania klientów na czas występowania pandemii COVID-19:

 1. przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzane przez zdrowego rodzica - opiekuna. Dzieci z katarem, kaszlem, gorączką pozostają w domu.
 2. dzieci od 4 roku życia, przychodząc do poradni, zaopatrzone są w maseczki, posiadają własne kredki, ołówki, długopisy, nożyczki, temperówki itp.
 3. na terenie poradni może przebywać tylko jedna osoba dorosła, towarzysząca dziecku, również zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki jednorazowe,
 4. na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po odbyciu rozmow z sekretariatem i wypełnieniu ankiety dotyczącej ryzyka kontaktu z chorymi, bądź przebywającymi na kwarantannie,
 5. wywiad z rodzicem oraz omówienie badań odbywać się będzie drogą mailową, telefoniczną lub na SKYPE, przed i po badaniu,
 6. Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję,
 7. po wejściu do poradni należy zdezynfekować ręce, założyć rękawiczki jednorazowe. Dezynfekcja dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dozownik umieszczony jest przy drzwiach wejściowych,
 8. w pomieszczeniach placówki należy zachować odpowiednią odległość, tj minimum 1,5m. W sekretariacie mogą przebywać tylko 2 osoby,
 9. pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klamek, wyłączników, uchwytów krzeseł, blatów oraz innych używanych sprzętów w pomieszczeniach w godzinach: 1000; 1200 i 1400,
 10. badanie będzie miało prawdopodobnie przebieg wybiórczy z uwagi na ograniczenia percepcyjne uczestniczącego dziecka i samego diagnosty. Będzie ściśle celowane na zgłoszony problem.
 11. Prosimy aby rodzic/opiekun przygotował dziecko do nietypowych warunków badania ( wskazówki poniżej ):

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA BADANIE W CZASIE PANDEMII

d

 1. Warto systematycznie wdrażać dziecko do praktykowania zasad epidemiologicznych.
 2. Dziecko to obserwator i naśladowca. Jeśli osoby dorosłe respektują zasady epidemiologiczne, takie jak: częste mycie rąk, noszenie maseczki lub przyłbicy, unikanie zgromadzeń, zachowanie dystansu wobec osób spoza rodziny, to dziecko uzna je za ważne i również będzie je stosowało.
 3. Przyjazną formą oswajania dziecka może być rysowanie/malowanie postaci w maseczkach lub zabawy dotyczące bezpiecznych zachowań podczas pobytu poza domem, symulowanie realnych zachowań.
 4. Należy uprzedzić dziecko o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas badania oraz, że osoba badająca również będzie nosić maseczkę, rękawiczki, przyłbicę.

 Prosimy o bezwględne przestrzeganie procedur, służących bezpieczeństwu nas wszystkich Dziękujemy za wyrozumiałą współpracę. Życzymy zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Z pozdrowieniami Dyrektor Poradni wraz z Zespołem

Do rodziców, nauczycieli, wychowawców dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.IV.2020r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie od dnia 04.V.2020r. wznowiła część pracy w warunkach stacjonarnych.
Ze względu na stan epidemii, w pierwszej kolejności wznawiamy diagnozy, niezbędne do wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz diagnozy dojrzałości szkolnej (przyspieszenia, odroczenia). Wznawiamy diagnozy niezbędne do podjęcia decyzji o nauczaniu zindywidualizowanym.
Rejestracji prosimy dokonywać telefonicznie, przez sekretariat - nr 757172467 w godzinach 900 - 1300, bądź drogą mailową. Będą Państwo skierowani bezpośrednio do specjalisty, który dokona diagnozy.
W sprawach pozostałych, w tym pilnych, w dalszym ciągu istnieje możliwość kontaktu ze specjalistą poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub na SKYPE, po uprzednim zgłoszeniu sprawy do sekretariatu.
Pracownicy w dalszym ciągu prowadzą zajęcia logopedyczne i pedagogiczne na SKYPE, drogą mailową bądź telefonicznie.
Udzielanie Państwu wsparcia i pomocy jest sprawą priorytetową placówki.

Dyrektor Poradni wraz z pracownikami